Ngân hàng Agribank Thị Xã Từ Sơn Bắc Ninh

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Từ Sơn.