Ngân hàng Agribank Huyện Tiên Du Bắc Ninh

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tiên Du.