Ngân hàng Agribank Huyện Quế Võ Bắc Ninh

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Quế Võ.