Ngân hàng Agribank Huyện Lương Tài Bắc Ninh

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lương Tài.