Ngân hàng Agribank Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Ninh.