Ngân hàng Agribank Huyện Châu Thành An Giang

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Châu Thành.