Ngân hàng Agribank Trà Vinh

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 22 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Tỉnh Trà Vinh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Trà Vinh 4 địa điểm, Huyện Châu Thành 3 địa điểm, Huyện Càng Long 3 địa điểm, Huyện Cầu Ngang 3 địa điểm, Huyện Trà Cú 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Agribank Trà Vinh

Thị Xã Trà Vinh
Huyện Trà Cú
Huyện Duyên Hải
Huyện Càng Long
Thị Xã Trà Vinh
 • Chi nhánh Trà Vinh

  Số 138 Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Huyện Châu Thành
 • Chi nhánh Châu Thành

  Số 360 Đường 2/9, Khóm 2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Huyện Càng Long
 • Chi nhánh Càng Long

  Số 270, Ql 53, Khóm 3, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Thị Xã Trà Vinh
Huyện Cầu Ngang
 • Chi nhánh Cầu Ngang

  Số 262 Đường 3/2, Khóm Thống Nhất, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

Huyện Trà Cú
Huyện Cầu Kè
Huyện Châu Thành
Huyện Tiểu Cần
 • Chi nhánh Tiểu Cần

  Số 02, Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Huyện Cầu Kè
 • Chi nhánh Cầu Kè

  So 213-Duong 30/04, Khóm 5, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Huyện Duyên Hải
Huyện Cầu Ngang
Huyện Càng Long
Huyện Tiểu Cần
Huyện Cầu Ngang
Thị Xã Trà Vinh

Chi nhánh Ngân hàng Agribank tại Trà Vinh