Chi nhánh Agribank Thái Bình

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 42 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 7 quận huyện của Tỉnh Thái Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Bình 9 địa điểm, Huyện Quỳnh Phụ 8 địa điểm, Huyện Vũ Thư 6 địa điểm, Huyện Tiền Hải 6 địa điểm, Huyện Hưng Hà 5 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Agribank Thái Bình