Ngân hàng Agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Bát Xát

  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Bát Xát, tỉnh Lào Cai
  • Số điện thoại:
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Bát Xát

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Bát Xát


Các chi nhánh khác