Chi nhánh NHNo&PTNT ông Ích Khiêm ngân hàng Agribank

  • Địa chỉ: 542 Ông Ích Khiêm, Thanh Khê thành phố Đà Nẵng
  • Số điện thoại:

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh NHNo&PTNT ông Ích Khiêm


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của Chi nhánh NHNo&PTNT ông Ích Khiêm ngân hàng Agribank

Review - Đánh giá

Gravatar
Phuong Thao

December 25, 2017

Chiều ngày 25/12/17, tôi vào in sao kê bảng lương tại 542 OIK Đà Nẵng thì nhân viên bảo rằng mai mới in được vì đang bận. Thật là bực mình.

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác