Chi nhánh Agribank Bạc Liêu

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 15 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 7 quận huyện của Tỉnh Bạc Liêu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bạc Liêu 4 địa điểm, Huyện Giá Rai 3 địa điểm, Huyện Đông Hải 3 địa điểm, Huyện Hồng Dân 2 địa điểm, Huyện Vĩnh Lợi 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Agribank Bạc Liêu