Ngân hàng Agribank Bắc Giang

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 50 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 10 quận huyện của Tỉnh Bắc Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Giang 13 địa điểm, Huyện Lục Ngạn 6 địa điểm, Huyện Lạng Giang 5 địa điểm, Huyện Tân Yên 4 địa điểm, Huyện Việt Yên 4 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Agribank Bắc Giang

Huyện Yên Dũng
Huyện Việt Yên
 • Chi nhánh KCN Đình Trám

  Khu Trung Tâm Điều Hành - Khu Công Nghiệp Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Huyện Hiệp Hòa
Huyện Lục Ngạn
Huyện Yên Thế
 • Chi nhánh Bố Hạ

  Phố Thống Nhất, Thị Trấn Bố Hạ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Huyện Lạng Giang
Huyện Việt Yên
Huyện Lục Nam
Huyện Tân Yên
Huyện Việt Yên
 • Chi nhánh Việt Yên

  Số 462 Đường Thân Nhân Trung, Thị Trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Huyện Tân Yên
Huyện Lục Nam
 • Chi nhánh Lục Nam

  Số 498 Phố Bình Minh, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Huyện Hiệp Hòa
Huyện Lạng Giang
Huyện Hiệp Hòa
Huyện Yên Thế
 • Chi nhánh Yên Thế

  Số 10 Đường Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cầu Gỗ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Huyện Yên Dũng
Huyện Yên Thế
Huyện Lục Nam

Chi nhánh Ngân hàng Agribank tại Bắc Giang