Chi nhánh Agribank Bắc Giang

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 50 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 10 quận huyện của Tỉnh Bắc Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Giang 13 địa điểm, Huyện Lục Ngạn 6 địa điểm, Huyện Lạng Giang 5 địa điểm, Huyện Tân Yên 4 địa điểm, Huyện Việt Yên 4 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Agribank Bắc Giang