Agribank Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 29 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 7 quận huyện của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vũng Tầu 6 địa điểm, Thị Xã Bà Rịa 5 địa điểm, Huyện Châu Đức 5 địa điểm, Huyện Tân Thành 4 địa điểm, Huyện Long Điền 4 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Agribank Bà Rịa - Vũng Tàu

Tân Thành
Vũng Tầu
 • Chi nhánh Vũng Tàu

  Số 43A Đường 30/4, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tân Thành
Châu Đức
Xuyên Mộc
 • Chi nhánh Xuyên Mộc

  Số 157 Quốc Lộ 55, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Vũng Tầu
Xuyên Mộc
Vũng Tầu
Long Điền
 • Chi nhánh Long Điền

  Số 27 Trần Xuân Độ, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa
Châu Đức
Tân Thành
Châu Đức
Bà Rịa
Châu Đức
 • Chi nhánh Châu Đức

  Số 10 Lê Hồng Phong, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Long Điền
Đất Đỏ
 • Chi nhánh Đất Đỏ

  Khu Phố Hiệp Hòa, Thị Trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Xuyên Mộc
Long Điền
Vũng Tầu

Chi nhánh Ngân hàng Agribank tại Bà Rịa - Vũng Tàu